Sliping av Douglasgran

Jobb utført i Asker

  • Behandlet med wood cower natural white fra flor coat
  • Siste bilde er etter to strøk
  • Det skal nå pusses og få et siste strøk.